bursa şehir hastanesi


Facebook'ta Paylaş


SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI;

T.C. Sağlık Bakanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik eğitim ve araştırma faaliyetleri ve sağlık iletişim uygulamaları ile ulusal ve uluslararası programların koordinasyon sürecini yönetmek. Sağlık Bakanlığı kurumsal iletişim uygulamalarını yönetmek. Genel Müdürlük bu yönetim faaliyetleri için gerekli olan tüm idari, mali ve hukuki süreçlerden sorumludur.

Görev Ve Sorumlulukları:

•T.C. Sağlık Bakanlığı ve Stratejik Plan gereğince belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, yetki alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını sağlayıp Üst Yönetimin onayına sunulması. Uygulamaları izlemesi ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemlerin alınması.
•Sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamaların yürütülmesi. Toplum ve bireyin sağlığını geliştirmek için gerekli eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek.  
•Sağlık iletişimi uygulamaları ile sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamalardan doğan ulusal ve uluslararası programların koordinasyonunun sağlanması.
•Sağlık Bakanlığı kurumsal iletişimi sürecinin yürütülmesi.
•Genel Müdürlüğün kurumsal faaliyetlerini yürütmesi için gerekli olan idari, mali ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.
•Hazırlanan uzun ve orta vadeli planların, Genel Müdürlüğün yıllık faaliyet programı ve bütçesine dönüştürülmesi ve uygulanması.
•Genel Müdürlüğün faaliyetlerini etkileyecek ya da ilgilendirecek nitelikte olan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri düzenli olarak izlemek ve zamanında gerekli girişimlerde bulunmak.
•Öncelikle Genel Müdürlük içinde olmak üzere, Üst Yönetim ve diğer Birimlerle ortak yürütülecek uygulamalar, etkin haberleşme, raporlama ve bilgi alışverişi faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.
•Sorumluluk alanındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışı, kayıt, rapor ve yazışmaların kural ve talimatlara       uygun olarak düzenlenmesi, ilgili tüm belgelerin dosyalanıp saklanması ve gizliliğinin korunmasını sağlamaya yönelik kuralların yazılı olarak tüm birimlere iletilmesi.
•Sağlık Politikası Kurulu’na, politika belirleme ile ilgili temel görevlerini yerine getirme sürecinde    Genel Müdürlükten talep edilen bilgi, belgeleri sunmak. Politika oluşturma sürecinde sağlığın geliştirilmesine ilişkin öneri ve teklifler sunmak.

•Üst yönetim ve Bakan tarafından verilen diğer görevlerin yürütülmesi

 

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü İletişim;

ADRES: 

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bilkent Yerleşkesi 
Üniversiteler Mahallesi 06800 4. Kat  
ANKARA

Tel: 0 312 585 28 00 
Fax: 312 585 28 53 

 ilaç       doktor bul       hastane bul       eczane bul       şifalı bitkiler       medikal firmalar       hastalıklar       tahlil      Bilgi:istanbuldoktorbul@gmail.com

© 2017 Bursasehirhastanesi.Net


Facebook'ta Paylaş