bursa şehir hastanesi


Facebook'ta Paylaş


SAĞLIK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİSAĞLIK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNİN GÖREVLERİ

Hukuk Müşavirliğinin görevlerine ilişkin olarak 663 sayılı KHK’nın 15 inci maddesiyle 659 sayılı KHK’ya atıfta bulunulmuş olup, buna göre;Bakanlığın muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemlerini yürütmekle görevli ve sorumludur.

1- Muhakemat hizmetleri kapsamında; 

a) Bakanlığın taraf olduğu adlî ve idarî davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukukî uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder. 

b) Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine eder, izler ve denetler.

2- Hukuk danışmanlığı kapsamında;

a) Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, idare birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, idare ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idare birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukukî mütalaasını bildirir.

b) Anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında alır, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa verir.

c) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa

uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlar.

3- Hukukî uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun sekreterya hiz
metlerini ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yürütür.

SAĞLIK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İLETİŞİM
Adres:T.C SAĞLIK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Üniversiteler mah.bilkent yerleşkesi 6001 cad. kat 8 No:9 çankaya /Ankara
Telefon: 0 (312) 458 51 62 
Fax: 0 (312) 435 37 97ilaç       doktor bul       hastane bul       eczane bul       şifalı bitkiler       medikal firmalar       hastalıklar       tahlil      Bilgi:istanbuldoktorbul@gmail.com

© 2017 Bursasehirhastanesi.Net


Facebook'ta Paylaş