bursa şehir hastanesi


Facebook'ta Paylaş


KOLİT HASTALIĞI   Kolit kalın bağırsakta ortayua çıkan iltihablı hastalıklara denir. En bilinen türü ise ülseratif kolittir. Kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiler.

   Uzman bir doktor tarafından tedavi edilmesi gerekir. Hastanın ilaç tedavilerine cevap vermediği durumlarda cerrahi müdahaleler gerektiren kolit hastalığı kontrol edilmezse kolon kanserine davetiye çıkarır.

KOLİT HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Kolit hastalığının belirtileri,

-Karın ağrısı,

-Kanlı mukuslu ishal,

-Tenezm (tam boşalamama hissi),

-Bulantı,

-Kusma,

-Ateş,

-Kilo kaybı

-İştahsızlık

KOLİT HASTALIĞININ ÇEŞİTLERİ

1-Ülseratif Kolit:Tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktır. Ülseratif kolit, kalın bağırsakla sınırlı olarak kalın bağırsağın tamamının iltihaplı, ödemli ve ülserli olmasıdır. Bağırsakta ki yaralar kanlı ve sümüksü ishale neden olmaktadır. Dönem dönem alevlenerek dönem dönem de sönerek devam eden bir hastalıktır.

2-Crohn Hastalığı:Doğuştan gelen ve özbağışıklık hastalığı olarak da tanımlanan Crohn hastalığı, ülseratif kolitle benzerlik gösterse de ülseratif kolitten farklı olarak sadece kalın bağırsakla sınırlı kalmaz. Ağızdan anüse kadar sindirim sisteminin herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Genellikle kalın bağırsak ve ince bağırsağın birleştiği yerde, ortaya çıktığı bölümü tutar. Ülseratif kolitten farkı Crohn hastalığında bağırsaklarda yara oluşmaz. 

3-Spastik Kolit Hastalığı:Spastik Kolit Hastalığı en çok karşılaşılan sindirim sistemi rahatsızlığıdır. Nedeni tam olarak belli değildir. Gerçek bir iltihaplanmanın olmadığı stres ve duygusal gerginliğe bağlı ortaya çıkan bir durumdur. Bağırsaktaki kas hareketlerine bağlı olarak kabızlık ya da ishal gibi normal olmayan boşaltım sorunu olarak ortaya çıkar ve tedavisi yoktur.

4-Mikroskobik Kolit:ürekli ishale neden olan Mikroskobik kolit, kolonoskopi ile bağırsaktan paça alınıp incelenmesiyle teşhis edilir. Bilinen iki türü vardır:

5-Kolojenöz kolit: Bağırsakta protein tabakası oluşmasıyla ortaya çıkar. Kolon dokusunda kalın bir tabaka protein (kolojen) oluşumu söz konusudur.

6-Lenfositik Kolit: Bağırsakta lenfositlerin birikmesiyle ortaya çıkar.

7-Hemorajik kolit: Belli ilaçlara karşı alerjisine bağlı ortaya çıkan bağırsak rahatsızlığıdır. 

8-İstemik kolit: Bağırsakta ki kan akışının yavaşlaması ya da tamamen durması sonucunda bağırsakta meydana gelen hasar sonucu ortaya çıkar. 

9-Radyasyon kolit:Radyoterapinin yan etkileri olarak kanser hastalarında görülür.

KOLİT HASTALIĞININ NEDENLERİ

   Ülseratif kolit, Crohn hastalığı ve spastik kolit hastalığının nedenleri henüz bilinmemektedir. Ancak diğer kolit türlerinde ise stres, kullanılan ilaçlar, beslenme alışkanlıkları, radyasyon gibi etkenler belirleyici rol oynar.

   Sigara ve stres hastalığı tetikleyen en önemli unsurlardır.

KOLİT HASTALIĞI TANISI

   Kolonoskopi ile kalın bağırsağın durumuna bakılır ve gerekli görülürse parça alınarak (biyopsi) incelemeye (patoloji) gönderilir.Ayrıca kan tahlili ve hormon tahlilleri yapılır. 

ÜLSERATİF KOLİT HASTALIĞI TEDAVİ EDİLİRSE GEÇER Mİ?

   Ülseratif kolit rahatsızlığı tedavi edilse dahi tamamen geçmez. Bu rahatsızlığın tedavisi sonlandıktan sonra süreklilik gösterecektir. Ülseratif kolit tedavisinde yapılması gereken tek şey tedavide uygun görülen ilaçların ömür boyunca kullanılmasıdır. 

KOLİT HASTALIĞINA HANGİ BÖLÜM BAKAR?

   Gastroenteroloji, genel cerrahi, iç hastalıkları (dahiliye), çocuk gastroenterolojisi ve çocuk sağlığı ve hastalıkları, ülseratif kolit ile ilgilenen bölümlerdir. ilaç       doktor bul       hastane bul       eczane bul       şifalı bitkiler       medikal firmalar       hastalıklar       tahlil      Bilgi:istanbuldoktorbul@gmail.com

© 2017 Bursasehirhastanesi.Net


Facebook'ta Paylaş