bursa şehir hastanesi


Facebook'ta Paylaş


BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLAR BİRİMİBURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLAR BİRİMİ

-Bakanlığın hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
-İmar planlarında “Sağlık Alanı” olarak görünen ve mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşları,  Hazine veya özel şahıslara ait olan arsa ve arazileri tespit etmek, Bakanlığımız görüşleri doğrultusunda tahsis, devir ve kamulaştırma işlemlerini yürütmek.
-İlimizde yeni planlanan sağlık tesislerinin Yatırım Programına teklif edilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek
-Müdürlüğümüzce ve Hastaneler tarafından yapılan ya da yaptırılan projelerin yasa ve yönetmeliklerdeki gizlilik gereklilikleri doğrultusunda metraj ve yaklaşık maliyetini hesaplamak, yaklaşık maliyeti yapılmış projelerin ise maliyet tetkik ve güncellenmesini yürütmek,
-İhalesi, Müdürlüğümüzce veya Hastaneler tarafından yapılan ve sözleşmesi imzalanan işlerin yasal süresi içerisinde yer teslimini yaparak işe başlatmak, 
-Valiliğimiz Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Müdürlüğümüz veya Hastanelerce yapımına başlanan inşaat ve onarımların kontrolörlük işlerini; yasa, yönetmelik ve tebliğ esasları doğrultusunda; uygulama projeleri, teknik şartnameler, sözleşme ve eklerine uygun olarak süresinde tamamlanmasını sağlamak
-Bakanlığa ait taşınmazların envanter kayıtlarının ve icmal cetvellerinin tutulması, her türlü işlemlerinin yürütülmesi ile imar planları ve plan tadilat tekliflerine görüş vermek,
-Bakanlığımıza tahsisli olup, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin işgalinde bulunan taşınmazların işgalden arındırılması ile işgallere yönelik ecrimisil uygulanması ve tahliye edilmesi için talepte bulunmak,
-Bakanlığımız Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlükleri, TOKİ, YİKOB tarafından yaptırılan sağlık yatırımlarının son kullanıcı kurumlarca teslim alınması süreçlerini koordine etmek, devir teslim işlerini yürütmek,
-Müdürlüğümüzce veya Hastaneler tarafından yapımı tamamlanan işlerin geçici ve kesin kabul işlemlerini yürütmek.
-Görev alanına giren konularda açılan davalarla ilgili olarak Hukuk ve Muhakemat birimine bilgi, belge ve görüş sunmak,
-Görev alanına giren tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak,
-İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLAR BİRİMİ İLETİŞİM

0 224 295 6203
0 224 295 6204
0 224 295 6205

0 224 295 6206
0 224 295 6207
0 224 295 6208
0 224 295 6211
0 224 295 6212
0 224 295 6213
0 224 295 6214
0 224 295 6215
0 224 295 6215
0 224 295 6217
0 224 295 6216
0 224 295 6200
0 224 295 6200
0 224 295 6220
0 224 295 6218
0 224 295 6219
0 224 295 6025
0 224 295 6200
0 224 295 6200
0 224 295 6200
0 224 295 6200
0 224 295 6205
0 224 295 6200
0 224 295 6200
0 224 295 6200
0 224 295 6210
0 224 295 6204
0 224 295 6200
0 224 295 6200
0 224 295 6200
0 224 295 6218
 FAX  :     0 224 666 0019


E-Posta  :         bursa.yatirimlarsube@saglik.gov.tr 
 ilaç       doktor bul       hastane bul       eczane bul       şifalı bitkiler       medikal firmalar       hastalıklar       tahlil      Bilgi:istanbuldoktorbul@gmail.com

© 2017 Bursasehirhastanesi.Net


Facebook'ta Paylaş