bursa şehir hastanesi


Facebook'ta Paylaş


BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİBURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ GÖREVLERİ

-Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve değerlendirmek.
-Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
-Aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işleri ile ilgili planlamaları ve çalışmalarını yapmak.
-Aile hekimliği yerleştirme işlemlerini yürütmek.
-Yetkilendirilmiş aile hekimliği ile ilgili işlemleri yürütmek.
-Aile hekimlerinin hizmet verdiği mekânların asgari fiziki ve teknik şartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmek.
-Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgeler ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi ve onaylanması faaliyetlerini yürütmek.
-Aile sağlığı merkezi ve aile hekimliği birimlerinin gruplandırma işlemlerini planlamak, uygulamak ve denetimlerini gerçekleştirmek.
-Aile hekimliği uygulaması ile ilgili talepleri değerlendirmek.
-İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.
-Aile hekimlerinin 1.Aşama ve 2.Aşama eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.
-SAHU eğitimi alan aile hekimliği asistanlarının saha eğitimlerini, eğitim aldığı kurumlarla iş birliği içerisinde yürütmek veya yürütülmesini sağlamak.
-Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.

 ilaç       doktor bul       hastane bul       eczane bul       şifalı bitkiler       medikal firmalar       hastalıklar       tahlil      Bilgi:istanbuldoktorbul@gmail.com

© 2017 Bursasehirhastanesi.Net


Facebook'ta Paylaş