bursa şehir hastanesi


Facebook'ta Paylaş


BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜBursa İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği

Sabit, ankesör veya cep telefonunuzdan 112 numaralarını tuşladığınızda çağrınızı 112 Komuta Kontrol Merkezi'mizde görevli, bir(1) doktor, 2 süpervisor ve altı(6) sağlık personelinden oluşan personelimiz karşılar.

Dijital ses kayıt sistemine de otomatik olarak kaydedilen çağrınız, nöbetçi hekim tarafından titizlikle değerlendirilerek, gerekli görüldüğünde size en yakın istasyondan adresinize bir acil yardım ambulansı ve ekip yollanır.

Acil yardım ambulansıyla verilen hizmetler ücretsiz olarak verilir.

36 adet şehir merkezinde, 31 adet ilçelerde olmak üzere toplam 67 istasyonumuz var. Ayrıca 1 adet Olağan Dışı Durum İstasyonu (ODD) ve 1 adet Hava Ambulans olarak hizmet vermektedir.

İstasyonlarda 24 saat süresince deneyimli bir ekip, 112 Komuta Merkezden gelecek çıkış talimatı için hazır bekler.

A Tipi istasyonlarımızda bir hekim, bir sağlık personeli ve bir şoförden oluşurken, bazı istasyonlar hekim yerine ATT veya Paramedik olacak şekilde oluşturulmaktadır.

112 İstasyonlarımız

A1 Tipi İstasyon: 24 saat kesintisiz sadece ambulans hizmeti verilen ve ekip içerisinde hekimi bulunan , idari ve özlük hakları bakımından başhekimliğe bağlı ve kadrolu personeli olan istasyon,

A2 Tipi İstasyon: 24 saat kesintisiz sadece ambulans hizmeti verilen ve ekip içerinde hekimi bulunmayan , idari ve özlük hakları bakımından başhekimliğe bağlı ve kadrolu personeli olan istasyon,

B Tipi İstasyon: Hastane acil servisleri ve 24 saat hizmet veren birinci basamak sağlık kuruluşları ile entegre kesintisiz ambulans ve acil servis hizmeti verilen, kadrosu ve özlük hakları bakımından bünyesinde bulunduğu kuruma, ambulans hizmeti bakımından merkeze bağlı olan istasyon,

C Tipi İstasyon: İhtiyaca göre günün belirlenen saatlerinde sadece ambulans hizmeti verilen idari ve özlük hakları bakımından başhekimliğe bağlı ve kadrolu personeli olan istasyon. 


112 KOMUTA KONTROL MERKEZİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

SANTRAL

TEL: 0 224 233 53 67- 233 98 46- 233 69 78- 233 41 58

FAKS: 0 224 233 13 79

Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi Görev Tanımı
 

1. Afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetlerini planlamak, koordine etmek ve yürütmek,

2. Hastanelerin, hastane afet ve acil durum planlarını (HAP) hazırlamasına yönelik eğitim, koordinasyon ve tatbikatların denetlenerek gerçekleştirilmesini sağlamak,

3. Meydana gelen afet ve acil durumlarda tıbbî kurtarma ve sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,

4. Yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlar ile insani yardım faaliyetlerinde sunulacak sağlık hizmetlerine ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde katılmak,

5. Afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütmek,

6. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak,

7. Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak,

8. Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak,

9. Bakanlık tarafından izin verilen illerde ve/veya afet ve acil durumlarda il sağlık afet koordinasyon merkezinin (İLSAKOM) kurulmasını ve işletilmesini sağlamak,

10. Ulusal medikal kurtarma ekiplerinin (UMKE) oluşturulmasını, işletilmesini ve gerekli araç, donanım ve malzeme teminini sağlamak, 
11. UMKE personelinin eğitim, tatbikat ve faaliyetlerini planlamak, gerçekleştirmek ve raporlamak,

12. İl sağlık afet planlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını koordine etmek,

13. Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi/sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,

14. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Bursa Acil Sağlık Hizmetleri Birimi Görev Tanımı

1. Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında il genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütülmesini sağlamak,

2. Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ile ilgili birimlerin faaliyetlerini izlemek, denetlemek ve değerlendirmek,

3. İl genelindeki tüm ambulansların ruhsatlandırma ve denetim iş ve işlemlerini yapmak,

4. İl genelindeki ilk yardım eğitimleri ve sınavlarını organize etmek ve bununla ilgili ilk yardım eğitim merkezlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerini yapmak,

5. İl içinde meydana gelen afetlerde ve acil durumlardaki acil sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,

6. Yurtdışında meydana gelen afetlerde ve acil durumlarda Bakanlığın talimatı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insanî yardım faaliyetlerine katılmak,

7. Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak,

8. Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,

9. Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak,

10. Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak,

11. Hastane acil servisleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinin entegre çalışmalarını koordine etmek, denetlemek,

12. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

13. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Bursa Acil Sağlık Hizmetleri Birimi İletişim Bilgileri

 ASKOM 

 0 224 295 63 32

 İlkyardım merkezi ve İlkyardım Eğitici Eğitimi Merkezi

 0 224 295 63 32 -6561

 Eğitim

 0 224 295 63 32

 Ambulans Servisi

 0 224 295 63 32-6561

Email    : bursa.112@saglik.gov.trilaç       doktor bul       hastane bul       eczane bul       şifalı bitkiler       medikal firmalar       hastalıklar       tahlil      Bilgi:istanbuldoktorbul@gmail.com

© 2017 Bursasehirhastanesi.Net


Facebook'ta Paylaş