bursa şehir hastanesi


Facebook'ta Paylaş


BURSA İL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİBURSA İL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİNİN GÖREVLERİ

1. Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında il genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütülmesini sağlamak,
2. Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ile ilgili birimlerin faaliyetlerini izlemek, denetlemek ve değerlendirmek,
3. İl genelindeki tüm ambulansların ruhsatlandırma ve denetim iş ve işlemlerini yapmak,
4. İl genelindeki ilk yardım eğitimleri ve sınavlarını organize etmek ve bununla ilgili ilk yardım eğitim merkezlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerini yapmak,
5. İl içinde meydana gelen afetlerde ve acil durumlardaki acil sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,
6. Yurtdışında meydana gelen afetlerde ve acil durumlarda Bakanlığın talimatı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insanî yardım faaliyetlerine katılmak,
7. Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak,
8. Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
9. Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak,
10. Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak,
11. Hastane acil servisleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinin entegre çalışmalarını koordine etmek, denetlemek,
12. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
13. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

112 Acil Yardım İstasyonları

A1 Tipi İstasyon: 24 saat kesintisiz sadece ambulans hizmeti verilen ve ekip içerisinde hekimi ve paramedik bulunan , idari ve özlük hakları bakımından başhekimliğe bağlı ve kadrolu personeli olan istasyon,

A2 Tipi İstasyon: 24 saat kesintisiz sadece ambulans hizmeti verilen ve ekip içerinde hekimi bulunmayan, idari ve özlük hakları bakımından başhekimliğe bağlı ve kadrolu personeli olan istasyon,

B Tipi İstasyon: Hastane acil servisleri ve 24 saat hizmet veren birinci basamak sağlık kuruluşları ile entegre kesintisiz ambulans ve acil servis hizmeti verilen, kadrosu ve özlük hakları bakımından bünyesinde bulunduğu kuruma, ambulans hizmeti bakımından merkeze bağlı olan istasyon,

C Tipi İstasyon: İhtiyaca göre günün belirlenen saatlerinde sadece ambulans hizmeti verilen idari ve özlük hakları bakımından başhekimliğe bağlı ve kadrolu personeli olan istasyon.-

 ASKOM 0 224 295 63 32
 İlkyardım merkezi ve İlkyardım Eğitici Eğitimi Merkezi          0 224 295 63 32 -6561
 Eğitim          0 224 295 63 32
 Ambulans Servisi          0 224 295 63 32-6561


Email    : bursa.112@saglik.gov.trilaç       doktor bul       hastane bul       eczane bul       şifalı bitkiler       medikal firmalar       hastalıklar       tahlil      Bilgi:istanbuldoktorbul@gmail.com

© 2017 Bursasehirhastanesi.Net


Facebook'ta Paylaş