bursa şehir hastanesi


Facebook'ta Paylaş


BİOKİMYA UZMANLARININ GÖREVLERİ NELERDİR ?Biokimya uzmanının görevleri aşağıda yer almaktadır.

- Laboratuara gelen kendi şubeleri ile ilgili bütün tetkik ve tahlilleri, serolojik ve biyolojik teamül ve testleri yapmaktan sorumludurlar.

-Laboratuarlarında bulunan tıbbi cihaz, alet, malzeme ve kimyevi maddeler ile bütün demirbaş eşyanın muhafazası ile tüketim maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanılmasından sorumludurlar.

-Sorumluluğundaki tetkik sonuçlarını kontrol edip onaylamak, uygun görülmeyenleri tekrarlatmak.

-Tetkikleri gerektiğinde bizzat çalışmak.

-Testlerin çalışma ve kalibrasyon kontrollerini yapmak.

-Birlikte çalıştığı personelin bilgi ve becerilerini arttırmak için seminerler ve pratik uygulamalar düzenlemek.

-Laboratuar için gerekli cihaz ve kitlerin teminini, devamlılığını ve kalibrasyonlarını sağlamak.

 -Çalıştığı birimin düzen ve işleyişini takip etmek.

-Branşını ilgilendiren gelişmeleri izlemek, uygulamak, toplantı kurs ve kongrelere katılmak.

 -Hastane yönetiminin görevlendirdiği heyet ve kurullarda görev almak ve bilirkişi olarak durum değerlendirmesi yapmak.

 -Hastanenin maddi kayba uğramaması için yapılan işlerin otomasyona işlenmesini sağlamak. - Laboratuarlarında bulunan cihazlarının çalışmalarını sık sık kontrol ettirmek, gerektiğinde kalibrasyonlarını yaptırmak.

 

 ilaç       doktor bul       hastane bul       eczane bul       şifalı bitkiler       medikal firmalar       hastalıklar       tahlil      Bilgi:istanbuldoktorbul@gmail.com

© 2017 Bursasehirhastanesi.Net


Facebook'ta Paylaş