bursa şehir hastanesi


Facebook'ta Paylaş


BEYİN VE OMURİLİK TÜMÖRLERİ   Anatomik ve klinik açıdan kafatası boşluğunun içinde gelişen ve beyin dokusuna yerleşen ya da beyne dışarıdan baskı uygulayan bütün kütlelere beyin tümörleri denir.

BEYİN TÜMÖRLERİNİN NEDENLERİ

   Bazı tümörler belirgin bir biçimde “embriyonal” ve doğumsal”dır; bazıları ise yaşamın ileri evrelerinde ortaya çıkar.

BEYİN TÜMÖRLERİNİN BELİRTİLERİ

Beyin tümörlerinin belirtileri şunlardır;

-Baş ağrısı, 

-Kusma,

-Gözde papilla (kör nokta) değişiklikleri,

-Baş dönmesi,

-Epilepsi(sara nöbetleri),

-Nabzın seyrekleşmesi -Zihinsel uyuşukluk
 

BEYİN TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ

   Beyin tümörlerinde cerrahi tedavi,ışın tedavisi (radyoterapi), İlaç tedavisi (kemoterapi) ve kombine tedavi yöntemlerinden biri uygulanır.

OMURİLİK TÜMÖRLERİ

   Omurilik de genişleme olanağından yoksun ve hacim değişikliklerini karşılayamayan bir boşlukta bulunur ve bu sebeple küçük bir kitle bile ağır sinir sistemi bozukluklarına neden olabilir. Omurilik tümörleri, boyun sırt ve belde yerleşim yerine göre bulgular verirler. En sık rastlanan bulguların ağrıdır ve genelde sırt ağrısı şeklinde başlayabilirler. Bu ağrılar özellikle istirahat halinde dinlenmekle geçmez ve geceleri daha fazladır. 

OMURİLİK TÜMÖRLERİNDE TANI-TEŞHİS

   Öncelikle, hastaya hiçbir zarar vermemesi (noninvaziv) ve tanıda yanılma payının az olması nedeniyle bilgisayarlı tomografi (BT) ve magnetik rezonans (MR) yöntemlerine başvurulur. Bunlardan başka omurilik boşluğunun kontrast madde verilerek görüntülenmesi yöntemi olan miyelografi uygulanır. Omuriliğin damarsal hastalıklarında ise anjiyografi yararlı sonuçlar verir. Omuriliğe baskı yapan olguların en doğru tanısı, bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans ve miyelografik incelemelerin ortak sonucuyla elde edilir.

OMURİLİK TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

   Tümörün tipine ve yerleştiği yere bağlı olarak hastalara cerrahi, ışın tedavisi (Radyoterapi) ve ilaç tedavisi (Kemoterapi) uygulanır.

BEYİN VE OMURİLİK TÜMÖRLERİ İLE HANGİ BÖLÜM İLGİLENİR?

   Beyin ve omuilik tümörleri ile beyin ve sinir cerrahisi bölümü ilgilenir.
 ilaç       doktor bul       hastane bul       eczane bul       şifalı bitkiler       medikal firmalar       hastalıklar       tahlil      Bilgi:istanbuldoktorbul@gmail.com

© 2017 Bursasehirhastanesi.Net


Facebook'ta Paylaş