bursa şehir hastanesi


Facebook'ta Paylaş


BURSA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ


reklam

reklam


reklam
reklam


Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlik birliğin en üst karar ve yürütme organıdır.

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Görevleri

   -Sağlık tesislerini işletmek, faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek ve denetlemek, bu tesislerde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, düzenleme yapmak ve politika oluşturulması maksadıyla Kuruma teklifte bulunmak.

Kurum onayı ile sağlık tesislerinin açılması ve birleştirilmesi işlemlerini yürütmek.

-Bünyesindeki sağlık tesislerinde performans değerlendirme sistematiği için her türlü alt yapıyı kurmak, rapor sonuçlarını belirli aralıklarla Kuruma bildirmek.

-Sağlık tesislerinde hasta ve çalışan hakları ile güvenliğine yönelik iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapılmasını sağlamak ve takibini yapmak.

   -Hedeflenen standartlarda hizmet sunumu ve sağlık hizmetine erişimin kolaylaştırılması amacıyla, kamu veya özel kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, müşterek çalışma yürütmek.

-Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Birlik dâhilinde personel hareketlerini gerçekleştirmek.

-Kurum tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde Birlik hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, inşa etme, bakım ve onarım işlerini yürütmek


reklam
reklam
reklam

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Hakkında Bilgi

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Nerededir ?

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İletişim ?

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Birimler

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Personel Alımı

ilaç doktor bul hastane bul eczane bul şifalı bitkiler medikal firmalar hastalıklar tahlil

reklam


reklam


Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Bilgi:bursasehirhastanesi@gmail.com

© 2017 Bursasehirhastanesi.Net
Facebook'ta Paylaş