bursa şehir hastanesi


Facebook'ta Paylaş

2017 TEMMUZ MAAŞ KATSAYISI


   2017 Temmuz ayında Enflasyon zammının bellirlenmesi ile birliklte 2017 temmuz mmemur maaş katsayıları maliye tarafından yayınlanacaktır.2017 temmuz memur maaş katsayısının BUMKO tarafından belirlenmesi ile birlikte sitemizdede memur maaş katsayıları yayınlanacaktır.

2017 temmuz zamlı memur maaş katsayıları

2017 Temmuz memur maaş katsayıları aşağıya çıkarılmıştır.

2017 TEMMUZ MEMUR MAAŞ KATSAYILARI -
Memur Maaş Katsayısı

2017 TEMMUZ memur maasş katsayıları

Memur Taban Aylık Katsayısı

 

2017 TEMMUZ memur maasş katsayıları

Memur Yan Ödeme Katsayısı

2017 TEMMUZ memur maasş katsayıları

Memur Kıdem Aylık Göstergesi 
(Kıdem Aylık Göstergesi*Hizmet Yılı*Maaş Katsayısı)
Her hizmet yılı için 20,
25 yılı hizmetten sonra 500

Aile Yardımı Ödeneği (Eş için)


(2.134*Memur Maaş Katsayısı)

 

2017 TEMMUZ memur maasş katsayıları

Aile Yardımı Ödeneği 
(Bir çocuk için 250, iki çocuk için 500*Maas Katsayısı)
 

 

 

2017 TEMMUZ memur maaş katsayıları

 

   
Ölüm Yardımı Ödeneği
Es veya Çocugun Ölümü (9500*Maaş katsayısı)
Memurun Ölümü (9500*2*Maaş katsayısı)

 

2017 TEMMUZ memur maaş katsayıları

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı
9.500*Maaş Katsayısı

 

2017 TEMMUZ memur maaş katsayıları

Emekli Keseneği (Kişi İçin) % 16
Emekli Keseneği (Kurum İçin) % 20
.
Emeklilik Keseneği matrahına eklenecek en yüksek Devlet memuru aylığına uygulanacak oranlar
Ek Gös. 8400 ve yukarısı % 255
Ek Gös. 7600 dahil-8400 hariç % 215
Ek Gös. 6400 dahil-7600 hariç % 195
Ek Gös. 4800 dahil-6400 hariç % 165
Ek Gös. 3600 dahil-4800 hariç % 145
Ek Gös. 2200 dahil-3600 hariç % 85
Diğerlerinde % 55
.
.
HARCIRAHLAR
YURTIÇI HARCIRAHLAR
Memur ve Hizmetlilerden
a) Ek Göstergesi 8000 ve Daha Yukari Olanlar (1)
b) Göstergesi 5800 (Dahil) - 8000 (Hariç) Olanlar
c) Ek Göstergesi 3000 (Dahil) - 5800 (Hariç) Olanlar
d) Kadro Derecesi 1 - 4 Olanlar
e) Kadro Derecesi 5 - 15 Olanlar
 
(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır. 
* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı
Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50) 
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :
1-50.maddesinin 1,2,4 ve 5.bentlerinde yer alan personelden
a) Kadro Derecesi 1 - 4 Olanlar
b) Kadro Derecesi 5 - 15 Olanlar


 
Bu tazminattan yararlananlardan; 
1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir. 
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.
.
Memurlara Yapilan Ödemeler ve Bu Ödemelerden Yapilacak Kesintiler
VERGİ ORANLARI
Damga Vergisi Oranlari (16.08.1999'dan Itibaren 99/1342 s. B.K.K.)
Ücretliler, Aylıklar ve Bazı Özlük Ödemelerinden

Binde 7,59
.
GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRETLİLER İÇİN)
. %15
  %20
  %27
  %35

 

2017 TEMMUZ maaş katsayıları,2017 TEMMUZ memur maaş katsayıları,memur maaş katsaysı,bumko maaş katsayısı

2017 TEMMUZ ZAMLI TABAN AYLIK KATSAYISI

2017 TEMMUZ ZAMLI YAN ÖDEME AYLIK KATSAYISIilaç doktor bul hastane bul eczane bul şifalı bitkiler medikal firmalar hastalıklar tahlil


Bilgi:bursasehirhastanesi@gmail.com

© 2017 Bursasehirhastanesi.Net
Facebook'ta Paylaş